กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ต.ค. 2562 20:32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
3 ต.ค. 2562 18:55 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
24 ก.ย. 2562 02:11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
24 ก.ย. 2562 02:10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ก.ย. 2562 00:53 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข ติดต่อเรา : Contact
5 ก.ย. 2562 00:48 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
5 ก.ย. 2562 00:47 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
5 ก.ย. 2562 00:46 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
5 ก.ย. 2562 00:34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 ก.ย. 2562 00:32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 ก.ย. 2562 00:31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 ก.ย. 2562 00:29 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 ก.ย. 2562 00:29 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ SARโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด-2561.pdf กับ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 ก.ย. 2562 00:24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 ก.ย. 2562 00:23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง สร้าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
12 ส.ค. 2562 20:58 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:57 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0169.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0106.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0088.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0071.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0070.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0010.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0005.jpg กับ หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง แนบ วันแม่ 2562_๑๙๐๘๑๓_0001.jpg กับ หน้าแรก : HOME

เก่ากว่า | ใหม่กว่า