กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 มี.ค. 2564 22:44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
1 มี.ค. 2564 22:43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
1 มี.ค. 2564 22:43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แนบ A5293605-3523-420F-98C0-F520E26C55B2.jpeg กับ หน้าแรก : HOME
17 ก.ย. 2563 03:42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 03:36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 03:32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 03:31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 00:30 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
16 ก.ย. 2563 23:28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
16 ก.ย. 2563 21:38 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:35 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แนบ บันทึกการประชุม.pdf กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:35 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา.pdf กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:35 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แนบ คณะกรรมการรับนักเรียน.pdf กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf จาก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:29 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:29 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:25 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 21:04 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง แก้ไข แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า