ติดต่อเรา : Contact
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520384
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  520384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBAN THA SA-AT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าสะอาด
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042887980
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  cc-thasaad@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
  cc-thasaad.loei1.go.th


Facebook:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดComments