หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคลคลิกดูหลักเกณฑ์ต่างๆได้ที่นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1oAUMlMQHWZx8TqK7lcx2ApA98lPGLHzO?usp=sharing
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
22 มิ.ย. 2563 00:18
Comments