อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า
โดยวิทยากรในโรงเรียน
 
 
 
 


3 ตุลาคม 
กิจกรรมดีๆจาก กระทรวงพลังงาน
การอบรมพลังทดแทน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม ดีสุดๆเลย
 
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยท่าน ผอ.สุบัน


 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้