ข่าวสาร - ประกาศจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดได้เป็นตัวแทนจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19

ประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น