โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตโควิด19

โพสต์14 ก.ค. 2563 20:21โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตโควิด19
 ด้วยความยินดียิ่ง
Comments