ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาโรงเรียนรับวันเปิดเทอม

โพสต์27 มิ.ย. 2563 07:20โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
นายพันธุ์เทพ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ Comments