ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 

หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 42210 


โทรศัพท์ 042-887070

มือถือ  086-228-8310


E-mail tuytep.t@gmail.com
 
E-mail cc-thasaad@loei1.go.th

  
Comments