ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
  1. หมายเลขโทรศัพท์    042887980
  2. อีเมล์                       cc-thasaad@loei1.go.th

ผู้บริหารโรงเรียน  นายพันธุ์เทพ  ใจคำ
  1. หมายเลขโทรศัพท์    0862288310
  2. อีเมล์                       tuytep.t@gmail.comComments