ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กรกฎาคม 2563

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:09โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

มิถุนายน 2563

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:07โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:05โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

มกราคม 2563

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:57โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

ธันวาคม 2562

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:56โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

พฤศจิกายน 2562

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:53โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 20:55 ]

ตุลาคม 2562

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:52โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

1-10 of 20