https://sites.google.com/a/loei1.go.th/cc-thasaad/ita/ita2563

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • ประชาสัมพันธ์วันเปิดเทอม 1/2563 แจ้งเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โดยจะเปิดเรียนในวันที่ วันที่ 1 ก.ค. 2563
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 01:58 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • กันยายน 2562 16 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาะประกอบอาหารกับนักเรียนให้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ปีงบประมาณ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 21:42 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
 • สิงหาคม 2562 2 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ บริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยว ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 21:39 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
 • กรกฏาคม 2562 5 ก.ค. 62  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อ วัสดุอ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 21:34 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
 • มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดึการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สะเต็ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 21:30 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
 • พฤษภาคม 2562 7 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 21:26 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น